صفحه اصليدرباره انجمنسايتهاي مرتبطمجله علمي پژوهشيگالری عکستماس با مانقشه سايت
اساسنامهاعضاء هيات مديرهشاخه هاي انجمنكميته هاي مطالعاتمرکز تحقيقاتجشنواره بانيان علم و صنعتکنفرانس توزيع برقآزمون مهندسي حرفه ايفعاليتهاي آموزشيدريافت فرم هابازديدهای انجمنکميته ارشديتسمينارهای تخصصیمكاتبات انجمن‌هاي علمي
» جستجو در سایت «

» جستجو در وب «

آخرین شماره مجله

پیوندهای مرتبط

 

 

 

ادامه...

معرفي نامزدهاي هيأت مركزي

معرفي نامزدهاي هيأت مديرة مركزي

انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران

مهندس کريم آزادگان

مهندس سيف اله اگاه

مهندس غلامرضا اتابکی

مهندس ناصر اسکندري

مهندس چنگيز اميری

مهندس علی اصغر امجدی

مهندس احمد احمدی

مهندس محمود احمدی پور

دکتر کريم افشار

مهندس حسين افضلي

مهندس عليرضا اسلامی

مهندس محمد علی بشکار

مهندس مرتضی بهادری

مهندس محمد بهزاد

دكتر مسعود برکاتی

دکتر سيد محمدتقی بطحائی

مهندس عوض محمد پارسا

دکتر محمدحسين جاويدی

مهندس حبيب اله جباري

دکتر پرويز جبه دار

دکتر محمود جورابيان

مهندس منوچهر جعفری

مهندس مسعود حجت

مهندس سيد زمان حسيني

دكتر قدرت اله حيدري

دکتر سيد حسين حسينيان

مهندس محمدرضا خانيکی

مهندس غلامرضا خوش خلق

دكتر جواد روحي

مهندس منصور شجاعی

مهندس احمد شکوری راد

مهندس حميدرضا صالحي

مهندس حسين صلواتی

دکتر علي اکبر صنعتي

مهندس حسين عبدالخالق زاده

دكتر حسين عسكريان ابيانه

دکتر حسن غفوري فرد

دكتر گئورگ قره پتيان

مهندس حميد محمدی قوام

مهندس حسن مسلمی

مهندس مسعود معين پور

مهندس سعيد مهذب ترابی

دکتر محسن نجفی

مهندس محمد رضا نصرآبادی

مهندس غلامعلي ورشو ساز

مهندس محمد علی وحدتی

مهندس سيد محمد هاشمي

مهندس ناصر يوسف پور

   

 

صفحه اصلي|درباره انجمن|سايتهاي مرتبط|مجله علمي پژوهشي|گالری عکس|تماس با ما|نقشه سايت